בבחירות 27.2

מצביעיםות רק לרשימות 5050

יש למי להצביע!

בבחירות 2024 בכל הארץ יש מאות רשימות של 5050 גברים ונשים שיובילו בשותפות את מועצת העיר.

מה זה 5050 ריצ'רץ?

במועצת העיר ובמועצות המקומיות והאזוריות מכהנות רק 16% חברות מועצה.

את זה באנו לשנות!

ככל שיכנסו יותר רשימות 5050 כך תהיה מועצת עיר שווה יותר.

בבחירות 2024 נבחר רק ברשימת 5050!

תמיכה במיזם

מניית שותפות למיזם 5050

ההשקעה שלך, העשייה שלנו, העתיד יהיה שווה יותר!

תמיכה חד-פעמית

בזכות התמיכה שלך, נוכל לעשות 5050 בשותפות.